KSAA

AKSHARA.K.P

Reg. No. :

Full Name :  AKSHARA.K.P

Father's Name :  PUSHPARAJAN

Born : 30-May-1997

Age : 26

Address : D/O PUSHPARAJAN KOODAPARAMBIL(H) ALATHUR P.O ANANTHAPURA

District : Thrissur

Club/Inst. : K.V.U.P.S MANAKULANGARA